Självhjälpsbehandling

Självhjälpsbehandling

Självhjälpsbehandling

Idag är det vanligt med psykisk ohälsa av olika slag och det kan vara svårt att få rätt och snabb hjälp inom vården. Det är inte heller lätt att hitta rätt samt ha kraften och energin som det krävs att leta. Vi har tagit fram en självhjälpsbehandling inom olika områden, så alla ska få möjligheten att må bättre. En självhjälpsbehandling passar dig som trivs bra med hemmastudier, vill vara flexibel med tider, är mottaglig för terapisamtal via telefon eller sms mellan modulerna eller kanske anser att ett fysiskt möte med psykoterapeut hos privat klinik blir för kostsamt? Behandlingen består av åtta moduler som skickas via e-post där vi har ett kortare terapisamtal via telefon, eller kontakt via SMS, inför varje modul. 

Den övergripande principen vid en självhjälpsbehandling är att du som klient tar del av samma form av fysisk terapibehandling, men gör det genom utförlig text istället med komplement av terapisamtal via telefon eller SMS. 

Jag arbetar mycket utifrån kognitiv beteendeterapi (KBT), som är en målfokuserad metod med konkreta strategier. Att gradvis arbeta mot förändringen som du vill uppnå i ditt liv.  

Behandlingsområden

  • Social fobi
  • Sömnsvårigheter
  • Relationsproblem 

Pris

  • 300 SEK/modul och terapisamtal ca 20 min (totalt åtta moduler inom varje område)
  • 250 SEK/modul och SMS-kontakt inför varje modul (totalt åtta moduler inom varje område) 

Bokning

Har du frågor eller vill boka in dig på denna självhjälpsbehandling är du varmt välkommen att mejla till annika@neurofeedbackstockholm.se eller ringa på telefonnummer: 070-551 15 32