Neurofeedback – att träna hjärnan

Att träna hjärnan genom att ge den direkt feedback – visuellt (synen), auditivt (hörseln) och sensoriskt (känseln) – är något som har utvecklats allt mer.

Vi använder oss av Othmers metod. Klienten får sitta framför en skärm och sensorer mäter EEG-aktiviteten med hjälp av vissa utvalda punkter på huvudet, så som bilden visar. Neurofeedback hjälper individens hjärna att självreglera mer effektivt. Hjärnvågorna mäts och personen får feedback och det tillstånd som är mer önskvärt förstärks. Metoden är symtombaserad och utgår ifrån att anpassa behandlingen stegvis utifrån symtombild och utveckling. 

När personen är på den inställda frekvensen, som vanligtvis sänks under träningens gång, så belönas hjärnan genom att exempelvis bilden på filmen man tittar på blir klarare. På så sätt tränas hjärnan automatiskt utan medveten ansträngning. Det blir som en form av medveten närvaro, där det enda personen behöver göra är att luta sig tillbaka och följa med.

Det är fördelaktigt om man kan träna två gånger per vecka initialt, men även en gång per vecka brukar ge goda resultat. Lämpligt antal sessioner är mellan 20 till 40 behandlingstillfällen, men beroende på symtomens svårighetsgrad kan sessionernas antal öka eller minska. Det är vanligt att individen märker en god effekt efter ca 10 sessioner. En session tar mellan 45-60 minuter, där själva Neurofeedback-träningen pågår ca 30 min.

Neurofeedback vänder sig till alla men har mest framgångsrik effekt för dig med möjlig:

 • Inlärningssvårigheter 
 • ADHD
 • ADD
 • Autism
 • Utmattningssyndrom
 • PTSD
 • Missbruk
 • Ångeststörning
 • Sömnsvårigheter
 • Migrän
 • Stress
 • Smärta

Behandlingen används även för att öka välmående och få en bra psykisk balans. Neurofeedback behandling kan hjälpa till att höja prestationen, s.k peak performance, i yrkeslivet men även inom idrotten, ledarskapet och studier. Det är vanligt att använda sig av Neurofeedback behandling utan att ha symptom, i syfte att förbättra sin förmåga. Önskar även du att:

 • Fokusera mer effektivt
 • Öka din självmotivationsförmåga
 • Förbättra ditt minne
 • Förstärka energinivån
 • Förbättrad koordination