GDPR och sekretess

Hur hanteras personuppgifter?

När man bedriver vård för jag journal. Det innebär att efter varje behandling skriver jag en anteckning med relevant information för att individen ska få en god och säker behandling. Där ska finnas namn och kontaktuppgifter. Där framgår också vad fokus är för kontakten och vilka åtgärder som görs, samt vid behov ska även riskbedömningar dokumenteras. Enligt GDPR måste detta godkännas av individen via ett samtyckesavtal, detta går vi igenom via konsultationen. Anteckningarna sparas i ett krypterat program. 

Lagen GDPR – General Data Protection Regulation – har inte inneburit någon större förändring i vårt arbetssätt. Vi är utifrån vår profession redan inskolade i vikten av att vara mycket noggranna i hanteringen av personuppgifter och vi har en sekretess som innebär att vi inte får berätta för någon om vem eller vad som sägs under behandlingen. Men tack vare GDPR har vi utöver muntlig information i samtal med klienter också lagt till denna skriftliga informationstext här på hemsidan.