Annika Schlyter

När det gäller Corona-viruset, Covid-19:

Just nu tar jag dessvärre inte emot några nya klienter
*************************************************************

Neurofeedback – träna din hjärna

Neurofeedback är framtiden för att höja prestationen, få en bättre hälsa och dämpa stress. Att träna hjärnan genom att ge den direkt feedback visuellt (synen), auditivt (hörseln) och sensoriskt (känseln) är något som utvecklats allt mer och vi vill vara med att driva denna utveckling framåt.

Jag arbetar utefter Othmers metoden, vilket är en symptombaserad träning. Vid träning sitter du framför en skärm och har sensorer som mäter EEG-aktiviteten med hjälp av vissa utvalda punkter på ditt huvud. Neurofeedback hjälper din hjärna att självreglera effektivare och klara av att behålla uppmärksamheten. Hjärnvågorna mäts och du får feedback och det tillstånd som är mest önskvärt förstärks. När du befinner dig på den inställda frekvensen, som vi vanligen sänker under träningens gång, så belönas din hjärna genom att bilden på filmen blir klarare och farten kan gå snabbare. På detta sätt tränas din hjärna automatiskt utan medveten ansträngning. Det blir som en form av medveten närvaro, där det enda du behöver göra är att luta dig tillbaka och följa med i filmen. Träningen utförs i en hemtrevlig och avslappnande miljö.

Det är fördelaktigt om man kan träna två gånger per vecka initialt, men även en gång per vecka brukar ge bra resultat. Lämpligt antal sessioner är mellan 20 och 40 behandlingstillfällen, men beroende på symtomens svårighetsgrad kan sessionernas antal minskas eller ökas. Det är vanligt att man märker en god effekt efter ca 10 sessioner. En session tar mellan 45-60 minuter, där själva Neurofeedback-träningen pågår ca 30 minuter per gång. Neurofeedback har visat sig effektivt för bland annat sömnsvårigheter, bristande koncentration, affektreglering, stress, ångest, migrän och trauma.    

Att träna hjärnan ska kännas lika självklart som fysisk träning. Känn dig varmt välkommen på en konsultation till mig!

Kostnad:

Konsultation 250 SEK ca 60 min

Neurofeedback behandling 800 SEK ca 60 min 

Självhjälpsbehandling

Idag är det vanligt med psykisk ohälsa av olika slag och det kan vara svårt att få rätt och snabb hjälp inom vården. Det är inte heller lätt att hitta rätt samt ha kraften och energin som det krävs att leta. Vi har tagit fram en självhjälpsbehandling inom olika områden, så alla ska få möjligheten att må bättre. En självhjälpsbehandling passar dig som trivs bra med hemmastudier, vill vara flexibel med tider, är mottaglig för terapisamtal via telefon eller sms mellan modulerna eller kanske anser att ett fysiskt möte med psykoterapeut hos privat klinik blir för kostsamt? Behandlingen består av åtta moduler som skickas via e-post där vi har ett kortare terapisamtal via telefon, eller kontakt via SMS, inför varje modul. 

Den övergripande principen vid en självhjälpsbehandling är att du som klient tar del av samma form av fysisk terapibehandling, men gör det genom utförlig text istället med komplement av terapisamtal via telefon eller SMS. 

Jag arbetar mycket utifrån kognitiv beteendeterapi (KBT), som är en målfokuserad metod med konkreta strategier. Att gradvis arbeta mot förändringen som du vill uppnå i ditt liv.  

Behandlingsområden:

  • Social fobi
  • Sömnsvårigheter
  • Relationsproblem

Pris:

  • 300 SEK/modul och terapisamtal ca 20 min (totalt åtta moduler inom varje område)
  • 250 SEK/modul och SMS-kontakt inför varje modul (totalt åtta moduler inom varje område) 

Bokning:

Har du frågor eller vill boka in dig på denna självhjälpsbehandling är du varmt välkommen att mejla till annika@neurofeedbackstockholm.se eller ringa på telefonnummer: 070-551 15 32